PHILIPSBURG – Het derde kabinet Wescot-Williams is op vrijdagmiddag ingezworen ten kantore van gouverneur Eugène  Holiday.

Het kabinet Wescot-Williams III poseert voor het kantoor van Goeverneur Holiday voor de traditionele groepsfoto. Foto Today / Leo Brown

Het kabinet Wescot-Williams III poseert voor het kantoor van gouverneur Holiday voor de traditionele groepsfoto. Foto Today / Leo Brown

Na de ceremonie die niet toegankelijk was voor de media, poseerden zes ministers en de gevolmachtigde minister met de gouverneur voor een groepsfoto.

Vervolgens tekenden de ministers tijdens een korte constituerende vergadering in het overheidsadministratiegebouw het landsbesluit dat de wisseling van de wacht regelt.

Er is nog steeds geen kandidaat bekend gemaakt voor de post Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie. Het onafhankelijk parlementslid Romain Laville leek voorbestemd voor deze post, maar hij kwam niet door de screening. Laville mag nu zelf iemand anders aanwijzen.

UP-leider Theo Heyliger zei gisteren dat er een kandidaat is, en zelfs dat hij de naam heeft gezien, maar hij wilde de naam niet noemen. Eerder op de dag zei de fractievoorzitter van de Democratisch Partij,Roy Marlin, dat er bij zijn weten nog geen kandidaat gevonden was.

De zes nu benoemde ministers zijn Sarah Wescot-Williams (Minister President, Algemene Zaken), Dennis Richardson (Justitie), Martin Hassink (Financiën), Patrica Lourens-Philip (Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport), Maurice Lake (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur) en Van Hiugh Cornelius de Weever (Volksgezondheid, Sociale Zaken en Arbeid). Mathias Voges is herbenoemd als gevolmachtigd minister in Den Haag.

Door: Hilbert Haar