PHILIPSBURG – Het derde kabinet Wescot-Williams wordt op vrijdagmiddag on vier uur ingezworen op het kantoor van gouverneur Eugène Holiday. Daarna volgt een constituerende vergadering van de nieuwe ministers met de gouverneur in de A.C. Wathey vergaderzaal. Het kabinet is echter nog niet compleet morgen, omdat een vervanger wordt gezocht voor het onafhankelijk parlementslid Romain Laville die bij de screening om niet bekend gemaakte redenen door de mand is gevallen.


Omdat Laville geen minister wordt blijft hij lid van het parlement. Dit heeft weer gevolgen voor Theo Heyliger, de leider van UP, de Verenigde Volkspartij. Hij kan nu niet de plaats van Laville in het parlement innemen en moet noodgedwongen wachten tot de verkiezingen die volgend jaar na de zomer plaatsvinden.

 
De ministers die worden ingezworen zijn: Sarah Wescot-Williams (Minister President), Dennis Richardson (Justitie), Martin Hassink (Financiën), Maurice Lake (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur), Patricia Lourens-Philip (Onderwijs, Cultuur,Jeugd en Sport) en Van Hugh Cornelius de Weever (Volksgezondheid, Sociale Zaken en Arbeid). Mathias Voges blijft aan als Gevolmachtigd Minister in Den Haag.

 
Het kabinet van de gouverneur heeft wel bekend gemaakt dat de screening van de zes ministers en de gevolmachtige minister geen bezwaren voor hun benoeming hebben opgeleverd, maar heeft geen enkele verklaring gegeven voor het ontbreken van een nieuwe minister van Economische Zaken, of uitleg gegeven over het screening resultaat voor Laville. Het parlementslid zelf zwijgt hier ook over.

Door: Hilbert Haar