KRALENDIJK – Een groep van ruim twintig professionals die op Bonaire wonen, bundelen hun krachten om een betere toekomst voor het eiland te bewerkstelligen. De werkgroep heet ‘Initiatief, Visie en Actie’ (IVA) en wil diverse ontwikkelingen op Bonaire in gang zetten en concrete resultaten boeken om Bonaire vooruit te helpen.

Professionals uit verschillende sectoren van de maatschappij komen sinds begin dit jaar regelmatig bijeen om het doel en de strategie voor hun werkwijze te bepalen. Oud-gezaghebber Glenn Thodé en ex-gouverneur van Curaçao Frits Goedgedrag adviseren de werkgroep.

De professionals willen op vier terreinen activiteiten ontplooien: sociaal-maatschappelijk, sociaal-economisch, bestuurlijk en couleur locale (geschiedenis en cultuur). De activiteiten gaan onder andere over de  stimulatie van burgerparticipatie, hulp aan integriteitprojecten en ’empowerment’ campagnes.

IVA stelt dat ‘er op tal van terreinen uitdagingen liggen en dat de sleutel voor een goede ontwikkeling afhankelijk is van de manier waarop de bewoners hun verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van het eiland’.  De groep werkt aan een inventarisatie van rapporten op al de werkterreinen. Binnenkort worden gesprekken gevoerd met de Rijksvertegenwoordiger, de gezaghebber, de eilandsraad en het bestuurscollege om van gedachten te wisselen.

Door Belkis Osepa