PHILIPSBURG – De ministerraad van Sint Maarten heeft dinsdag 4 juni alsnog het parlement ontbonden. Het is onduidelijk of deze beslissing enige invloed zal hebben op de vorming van een nieuwe regering, en of dit daadwerkelijk zal leiden tot tussentijdse verkiezingen.

De reguliere vergadering van de ministerraad op dinsdagmorgen viel uiteen nadat minister-president Sarah Wescot-Williams opnieuw weigerde een voorstel tot ontbinding van het parlement op de agenda te zetten. Daarop werd in de middaguren een buitengewone vergadering van de ministerraad belegd. Wescot-Williams was hierbij niet aanwezig en de bijeenkomst van de vier National Alliance-ministers Marlin, Jacobs, Tuitt en Pantophlet werd door Marlin voorgezeten. De vier ministers keurden het voorstel tot ontbinding van het parlement goed.

Indien deze beslissing door gouverneur Eugène Holiday zou worden geaccepteerd betekent het dat er alsnog tussentijdse verkiezingen zullen worden gehouden. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren omdat de gouverneur aan Wescot-Williams al een formatieopdracht heeft gegeven. Haar bevindingen moeten voor vrijdag bij het kabinet van de gouverneur worden ingediend.

Door: Hilbert Haar