Leden College financieel toezicht Foto: Cft

Leden College financieel toezicht Foto: Cft

WILLEMSTAD – Het baart het College financieel toezicht (Cft) grote zorgen dat de regering van Curaçao sinds 10-10-2010 nog niet officieel verantwoording heeft afgelegd over het gevoerde budgettaire beleid, door middel van de behandeling van definitieve jaarrekeningen 2010 en 2011 in de Staten. Dat concludeert het College financieel toezicht (Cft) na hun bezoek deze week aan Curaçao. Met aanvang van een nieuw kabinet, is het nu volgens het Cft van het allergrootste belang dat de regering een behoedzaam budgettair beleid blijft voeren. Het Cft heeft de regering daarom opgeroepen om prioriteit te geven aan het wegwerken van de achterstanden.

 
Leoni Leidel-Schenk sprak met voorzitter Age Bakker over het wachten op jaarrekeningen, het bestaan van het Cft en de mogelijke gevolgen van de moord op Helmin Wiels


Het takenkabinet heeft volgens het College het afgelopen halfjaar daadkracht getoond door de in de begroting 2013 opgenomen maatregelen ten aanzien van de basisverzekering, de AOV en de OB-differentiatie in te voeren. “Het College erkent dat dit veel vraagt van de Curaçaose samenleving, maar benadrukt tegelijkertijd dat het nemen van structurele maatregelen noodzakelijk is om de overheidsfinanciën op orde te krijgen”, aldus het Cft.

 
Door: Leoni Leidel-Schenk