PHILIPSBURG – Vice premier William Marlin wil verkiezingen op 26 juli. Dit blijkt uit een landsverordening die hij bij Goeverneur Eugène Holiday ter goedkeuring heeft ingediend. De verordening weerspiegelt een beslissing van vijf ministers in de ministerraad van vorige week dinsdag.

Vice Premier William Marlin (l) en Goeverneur Eugene Holiday. Photo: Archieffoto Today April 2010

Vice Premier William Marlin (l) en Goeverneur Eugene Holiday. Photo: Archieffoto Today April 2010

Minister president Sarah Wescot-Williams weigerde echter aan de beslissing uitvoering te geven, aangezien een dag eerder drie parlementariërs hun steun aan het nog zittende kabinet hadden opgezegd.

Tegelijkertijd kondigden de fracties van de Verenigde Volkspartij UP, deDemocratische Partij DP en het onafhankelijk raadslid Romain Laville aan een nieuwe meerderheid te vormen en bereid te zijn een nieuwe regering te vormen.
Marlin heeft nu de meerderheidsbeslissing van de ministerraad aan de goeverneur voorgelegd. De verordening – indien deze wordt goedgekeurd – leidt to ontbinding van het parlement en tot verkiezingen. De datumvoor kandidaatstelling is vastgelegdop vrijdag 14 juni. Als Marlin’s verzoek gehoor vindt neemt het nieuwe parlement zitting op 15 augustus.
Deskundigen ophet gebied van constitutionele wetgeving,zoals Prof.arjen van rijn,zijn echter van mening datverkiezingen niet noodzakelijk zijn omdat eral een meerderheid is in het parlement die bereid is een nieuwe regering te steunen.
Deze meerderheid heeft op woensdag een gesprek gehad met de goeverneur. Er is echter nog geen beslissing bekend gemaakt.

Door: Hilbert Haar