PHILIPSBURG – Het parlement van St. Maarten heeft maandagochtend tijdens een controversiële vergadering vijf ministers met onmiddelijke ingang naar huis gestuurd. De voorzitter van het parlement, Rodolphe Samuel, beschouwt de bijeenkomst als ongeldig en zei dat hij de kwestie gaat aankaarten bij gouverneur Eugène Holiday.

De fracties van de Verenigde Volkspartij UP, de Democratische Partij DP en het onafhankelijk parlementslid Romain Laville vormen nu een meerderheid. Dit gebeurde nadat de DP en Laville vorige week hun steun aan de vijf ministers introkken.
Geen enkel lid van de National Alliance nam deel aan de vergadering. Ook het omstreden lid Patrick Illidge en het onafhankelijk parlementslid Frans Richardson bleven weg. Op de publieke tribune waren aanwezig onder andere UP-leider Theo Heyliger, die in een nieuwe constellatie naar alle waarschijnlijkheid als lid van het parlement zal terugkeren, en de zoon van minister president Sarah Wescot-Williams, Andy Wescot.

 
Agendapunten
De nieuwe meerderheid had inmiddels verzocht enkele agendapunten aan deze vergadering toe te voegen. Samuel weigerde de vergadering te laten doorgaan, maar daar dachten de fracties van UP, DP en Laville anders over. Omdat de voorzitter weigerde de vergadering voor te zitten en omdat plaatsvervangend griffier Vandijk Bell van hem opdracht kreeg niet aan de vergadering mee te werken, hebben UP, DP en Laville ter plekke Ed Gumbs benoemd waarnemend griffier.

 
Wantrouwen
De motie van wantrouwen tegen de zittende ministers William Marlin, Romeo Pantophlet, Roland Duncan, Silveria Jacobs en Roland Tuitt is door de acht parlementariërs unaniem aangenomen. Duncan had overigens afgelopen vrijdag al zijn ontslag aangeboden aan de gouverneur.

Spoedvergadering
Een verzoek om een spoedvergadering van afgelopen vrijdag, waar de nieuwe meerderheid een motie van wantrouwen wilde indienen, is niet uitgeschreven. National Alliance parlementariërs verzochten Samuel een vergadering die zij hadden aangevraagd voor vandaag uit te stellen, omdat zij naar Curaçao zijn vertrokken om de begrafenis van Helmin Wiels bij te wonen.

 
Door: Hilbert Haar