Gezaghebber Jonathan Johnson Foto: Rijksdienst

Gezaghebber Jonathan Johnson Foto: Rijksdienst

WILLEMSTAD – Kindermisbruik en -mishandeling op de eilanden zit verstopt achter gesloten deuren, maar daar lijkt verandering in te komen. Het onderwerp wordt voorzichtig belicht. UNICEF helpt daarin een handje: deze maand komt het onderzoek naar de kinderrechtensituatie op de eilanden uit. Saba, met een bevolking van nog geen 2000 mensen, wordt ook besproken. Caribisch Netwerk schreef een tijdje geleden dat tegen Saba aangekeken wordt als een plek waar incest broedt. Is dit zo?

De gezaghebber van Saba, Jonathan Johnson, is zich bewust van het beeld dat veel mensen hebben van Saba. Hij ontkent niet dat interfamiliaire relaties kunnen voorkomen. “Bij een kleine bevolking op een eiland als Saba, is het zeer goed denkbaar dat er relaties ontstaan tussen familieleden. Een kwart van de inwoners hebben de achternaam Johnson of Hassell. Veel mensen zijn familie van elkaar. Dat is iets wat je vaker terugziet in veel kleine gemeenschappen.” De gezaghebber zegt daarover regelmatig te praten met ouders. “Ouders zijn zich bewust van de relaties die kunnen ontstaan vanwege de aard van Saba. Zij proberen hun kinderen daarover voor te lichten en hebben daar hulp bij nodig. De overheid moet hier het voortouw nemen.”

 
Grenzen
“Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de rechtspositie van kinderen op Saba. In het onderwijs zien we al duidelijk vooruitgang”, aldus de gezaghebber. Maar er zijn volgens hem zijn er nog situaties waarin de kinderrechten niet worden gerespecteerd. “Ik denk aan kindermishandeling, armoede in gezinnen en het gebrek aan mogelijkheden voor kinderen om zich te ontwikkelen. Bij sommige knelpunten lopen we op tegen financiële grenzen en soms ook tegen de fysieke grenzen van een klein eiland.”

 
‘It takes a village to raise a child’
De gezaghebber zegt dat de opvoedstijl op Saba vaak nog een van de harde hand is. “In de opvoeding thuis en op school wordt nog vaak geweld gebruikt, zowel verbaal als fysiek. Het is zaak om ouders te leren hun kinderen op een positieve manier op te voeden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geeft opvoedcursussen en voorlichting om ouders daarbij te ondersteunen.” CJG en de Voogdijraad kunnen kinderen beschermen als er sprake is van misbruik of mishandeling. “Maar ook scholen, kinderopvang, naschoolse opvangorganisatie en burgers hebben hier een rol in”, benadrukt Johnson. “We moeten duidelijk maken dat misbruik en mishandeling niet getolereerd wordt. Het gezegde ‘it takes a village to raise a child’ is hier zeer van toepassing.”

 
Taboe
Op de vraag hoe de gezaghebber het onderwerp kindermisbruik bespreekbaar wil maken op een klein eiland waar het nog erg taboe is, antwoordt Johnson dat het een uitdaging is. “ Het is lastig om de privacy van mensen op een klein eiland te beschermen, maar de bescherming van kinderen moet altijd op de eerste plaats staan.” Daarom richt de gezaghebber zich op een een brede bewustwordingscampagne. “ Dit was een van de adviezen die uit de eerste conferentie over kindermishandeling op Saba kwam. Ik geloof dat er nu genoeg informatie beschikbaar is om de problemen aan te pakken. De tijd van praten is voorbij: er moeten nu acties ondernomen worden.”

 
Door: Leoni Leidel-Schenk