Jan Huurman Foto: Dick Drayer

Jan Huurman Foto: Dick Drayer

WILLEMSTAD – Het vertrek van inspecteur Jan Huurman, vandaag, is niet vlekkeloos verlopen. Minister Ben Whiteman heeft in een brief aan Huurman zijn ongenoegen geuit over het naar buiten brengen van de vaatchirurgie problematiek op Curaçao. Ook het verzoek van Huurman aan de Nederlandse Inspectie voor de Gezondheidszorg is niet in goede aarde gevallen en inmiddels door waarnemend inspecteur Joe Alcalá teruggedraaid.

Dr. Jan Huurman in gesprek met Dick Drayer

Huurman vindt het optreden van Whiteman onbegrijpelijk. “Gemeten naar bevolkingsgrootte zouden hier een tot twee vaatchirurgen aan de slag moeten. Gekeken naar de hoeveelheid suikerpatiënten, het grote aantal nierdialyses en de grote en onacceptabele hoeveelheid amputaties zouden hem als arts zorgen moeten baren. Er wordt hier drie-en-een-half keer zoveel geamputeerd als in Nederland”, aldus Huurman.

De brief van Whiteman brengt bovendien de onafhankelijkheid van de Inspectie in gevaar, zegt Huurman: “Whiteman heeft zich altijd fel verzet tegen invloed van de politiek, nu doet hij het zelf.

Assistentieverzoek
Ook het intrekken van het assistentieverzoek aan Nederland, vindt Huurman onbegrijpelijk. “Whiteman weet als geen ander dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg handen te kort komt. Er liggen meters dossier, waar zeker na mijn vertrek geen capaciteit meer voor is om die door te spitten. Bovendien is de kennis nu niet meer aanwezig en heeft het verleden aangetoond dat er een zekere mate van neutraliteit nodig is om goede inspecties te verrichten. Door de agenda van Pueblo Soberano te volgen, laat de nieuwe waarnemend Inspecteur zien dat hij die neutraliteit niet heeft.”

Huurman is bang dat de fraudezaak tegen de algemeen chirurgen van het Sehos, onder aanvoering van dr. Michel Berry en het onderzoek naar de vijf sterfgevallen van maagverkleiningsoperaties, nu in gedrang komen. “De lobby van deze groep in de politiek is bijzonder machtig”, aldus Huurman.

 

Door: Dick Drayer