KRALENDIJK – Gedeputeerde Silvana Serfilia

Serfilia nodigd de partners uit voor een nationale dialoog - foto: Belkis Osepa

Serfilia nodigd de partners uit voor een nationale dialoog – foto: Belkis Osepa

belast met Arbeidszaken heeft op de Dag van de Arbeid aangekondigd het initiatief te nemen om een nationale dialoog te starten met alle sociale partners om de onevenwichtige arbeidmarkt op Bonaire te herstellen.

Belkis Osepa spreekt Chali Anthony en Silvana Serfilia over de nationale dialoog

Op Bonaire zijn ongeveer 65 procent van de werknemers niet aangesloten  bij een vakbond. Deze groep werkt onder slechte arbeidsvoorwaarden en verdient slechts het minimumloon. Voorzitter Chali Anthony van Usibo, de unie van vakbonden op Bonaire, gaf tijdens de viering van de Dag van de Arbeid aan dat de groep onderbetaalde werknemers het financieel heel moeilijk heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien. De enige bescherming die ze hebben zijn de arbeidsvoorwaarden opgelegd door de overheid.

Hoewel deze werknemers geen lid zijn van een vakbond, willen de bonden voor hun belangen opkomen. Usibo heeft in het verleden al gevraagd aan de overheid om met een nationale dialoog te starten om oplossingen te zoeken voor de problemen op de arbeidsmarkt.

Serfilia heeft nu aangegeven de verantwoordelijkheid op zich te nemen om alle sociale partners uit te nodigen voor die dialoog. “Ik daag de vakbonden uit om ook daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid te nemen en niet langs de zijlijn te blijven staan en kritiek te geven.” Ook de werkgevers moeten hun steentje gaan bijdragen, vindt Serfilia. Als resultaat van de nationale dialoog moeten er  randvoorwaarden voor de arbeidsmarkt worden opgesteld om de positie van de werknemers te verbeteren.

Naast een beter salaris en betere arbeidsvoorwaarden, wil Serfilia dat ook de prijzen van producten en diensten onder de loep worden genomen. Net als de vakbonden, vindt Serfilia dat de economie van Bonaire niet in evenwicht is. “We moeten echt doeltreffende resultaten bereiken in het voordeel van de werknemers én we moeten het economische evenwicht herstellen.”

Door: Belkis Osepa