PHILIPSBURG – De regering van Sint Maarten heeft een advies genegeerd van de Sociaal Economische Raad om vernieuwingen in de heffing van de motorrijtuigenbelasting uit te stellen tot 1 januari 2014 en om eerst een waterdicht system op te zetten om belastingontduiking te voorkomen.

De SER gaf het advies op 26 november van vorig jaar, maar het werd pas vorige week donderdag openbaar gemaakt in het staatsblad. De regering hoort adviezen zo snel mogelijk, maar uiterlijk na zes weken openbaar te maken.

Minister van Financiën Roland Tuitt zette zijn plan door om de jaarlijkse vervanging van nummerborden af te schaffen en automobilisten de gelegenheid te geven hun motorrijtuigenbelasting bancair of via internet te betalen. Hoewel de verandering op zich wordt toegejuicht, is nu niet langer aan een nummerbord af te lezen of belasting is betaald; Tuitt heeft geen alternatieve visuele controle-methode geïntroduceerd.

Op 20 maart maakte Tuitt bekend dat van de 28,000 voertuigen die in 2012 geregistreerd stonden meer dan 11,000 nog steeds hun belasting niet hebben betaald. Vorige week drong hij er bij deze groep nogmaals op aan om tot betaling over te gaan.

De regering verwachtte met het nieuwe systeem jaarlijks 225,000 gulden te besparen. De SER heeft echter voorgerekend dat de regering bij 25 procent wanbetalers 1.75 miljoen gulden in belasting misloopt dit jaar. Bij de huidige stand – 40 procent niet-betalende automobilisten – loopt de schade op tot 2.8 miljoen gulden.

Door: Hilbert Haar