De groep van 42 stakers van de Kustwacht zijn weer aan het werk. De vakbonden NAPB en Abvo hebben zaterdagochtend vier uur lang vergaderd met minister van Bestuur Etienne van der Horst en premier Daniel Hodge. De stakers en NAPB-vakbondleider Ronald Abrahams zeggen erg tevreden te zijn met het resultaat. “We zien na een lange tijd weer het licht in de duisternis.”


Minister van der Horst heeft de Commandant der Zeemacht in het Caribische Gebied, brigadegeneraal der mariniers Dick Swijgman, een brief gestuurd waarin de minister hem verbiedt om de Kustwachtmedewerkers taken te laten uitvoeren die niet in hun functieomschrijving staan. De stakers claimen namelijk dat zij regelmatig onder druk taken van de Marine moeten uitvoeren en hiervoor niet gecompenseerd worden. Zo zouden medewerkers van de technische afdeling onderhoud moeten doen waarvoor alleen de Marine is geautoriseerd.

Het meest controversiële punt dat de stakers naar voren brachten is dat civiele vluchten in de lucht worden veranderd in militaire vluchten en dat Kustwacht patrouillevliegtuigen soms Venezolaanse marineschepen moeten volgen.

Generaal Swijgman

Dick Swijgman

Dick Swijgman

zegt in een reactie niet in te willen gaan op ‘aantijgingen of insinuaties’. “Kustwachtambtenaren worden conform de Rijkswet ingezet voor toezichthoudende en opsporingstaken, alsmede dienstverlenende taken”, reageert Swijgman. “De Kustwacht in het Caribisch gebied voert taken uit van internationale en regionale maritieme rechtshandhaving in het Caribisch gebied. Dit gaat gepaard met de inbedding van de Kustwacht in regionale en internationale samenwerkingsverbanden, zoals staat in de memorie van toelichting op de Rijkswet.”

“In het kader van de inbedding in deze regionale en internationale samenwerkingsverbanden worden onder andere de vluchten van de Dash 8 ter bestrijding van de smokkel van drugs over zee en door de lucht, voor terrorismebestrijding en voor samenwerking op het gebied van noodhulp- en reddingsdiensten”, aldus Swijgman, “er is op geen enkele manier sprake van militaire vluchten door Kustwachtpersoneel.” Swijgman benadrukt dat hij als de directeur Kustwacht Caribisch gebied reageert op de staking en niet als commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied.

De Raad van Ministers gaat nu kijken hoe de spanningen rondom de contractregeling van de Kustwacht opgelost kunnen worden. De vakbonden moeten morgen een voorstel inleveren om de Kustwacht regeling aan te passen. In die regeling staat namelijk dat lokale medewerkers recht hebben op een vijfjarig contract dat verlengd kan worden tot hun dertigste. Daarna is er geen garantie op een vast contract.

Van der Horst erkent dat sommige problemen al zeventien jaar spelen. “Die problemen zullen niet in een dag zijn opgelost. De werkgroep krijgt een paar maanden de tijd om op zoek te gaan naar oplossingen.” De werkgroep wordt samengesteld door de Kustwacht op Curaçao en Sint Maarten.

Door: Leoni Leidel- Schenk