Op Sint Maarten heeft ‘Nature Foundation’ na een jaar van onderzoek een rapport afgeleverd over de ecologische gezondheid van Simpson Bay Lagoon.

Het rapport geeft aan hoe de lagune tegelijk beschermd en toch economisch ontwikkeld kan worden.

De studie moet beleidsmakers ervan overtuigen dat Mullet Pond en Little Key als beschermde gebieden van essentieel belang zijn voor de stabiliteit van het resterende gezonde milieu in Simpson Bay Lagoon.

Zeventig procent van alle mangroves van Simpson Bay Lagoon groeien in Mullet Pond. Ze vormen het grootste aaneengesloten gebied van ononderbroken mangrovebos op St. Maarten.

Mullet Pond bevindt zich in het uiterste zuidoosten van de lagune, in het gedeelte Mullet Bay. In het rapport wordt dit beschreven als een ongerepte stuk ‘wetland’ dat maritiem leven herbergt zoals jonge snapper, zeepaardjes, krabben, reptielen en een aantal vogelsoorten.

Een document uit 2006 van het United Nations Environment Program (UNEP) World Conservation Monitoring Center, geeft aan dat oeverbescherming en andere ecosysteemfuncties van intacte mangroves zoals de 880 vierkante meter mangrove van Mullet Pond, een waarde vertegenwoordigt van 792.000 dollar per jaar voor de economie van St. Maarten, los van de hoge biologische waarde van het gebied.

Het rapport vindt dat Mullet Pond als gebied voor ecotoerisme is onderbenut. Met de trend om Caribische eilanden als ecobestemming aan te bieden zou Mullet Pond een belangrijke bijdrage kunnen leveren door er te laten snorkelen of duiken, door beperkte visexcursies aan te bieden, te laten kajakken of vogelaars en reptielspotters aan te trekken. Met die economische bijdrage kan het ecosysteem versterkt worden.

Milieuorganisaties dringen aan op de bescherming van Little Key, een klein eiland in de Simpson Bay Lagoon. Het is een van de onbeschadigde ecosystemen van de Simpson Bay. De laatst overgebleven zeegrasvelden in de lagune bevinden zich rond Little Key.

Na onderzoek van de waterkwaliteit, uitgevoerd door de duikers van Nature Foundation op meer dan twee dozijn locaties, zijn er ook probleemgebieden ontdekt. Vooral in Cole Bay is het water van slechte kwaliteit. De baai is verontreinigd met sanitair afval, zware metalen en chemicaliën. Zeeleven zoals vis of krabben is er bijna uitgestorven.

Door: Andrew Dick