Studiegroep ‘Kindermishandeling, niets doen is geen optie’ heeft een werkconferentie over dit delicate onderwerp gehouden in St. Eustatius. De conferentie werd gecombineerd met een training voor professionals, met ‘veiligheid van het kind’ als thema. Informatieverstrekking aan alle organisaties die betrokken zijn bij de jeugd was een van de kerndoelen.


De training werd gevolgd door vertegenwoordigers van diverse organisaties, waaronder scholen, kinderdagverblijven, jeugdwerkers, politie, voogdijraad, kerken, slachtofferhulp en het ziekenhuis. De Afdeling Welzijn, Expertise Centrum en het Centrum voor Jeugd en Gezin waren ook aanwezig.

“Alles wat een kind pijn doet of belemmert in de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling”, wordt beschouwd als kindermishandeling, aldus de werkgroep.

In de aanpak van kindermishandeling staat het positieve ouderschap programma ‘Triple P’ centraal.

Door: John van Kerkhof