Het Cft wil dat Sint Maarten nog 25 miljoen gulden extra bezuinigt op de ontwerp-begroting voor 2013. Ook de reserves moeten worden aangevuld met 16 miljoen. Dat is volgens het Cft nog nodig om de begroting van dit jaar in evenwicht te brengen. De St. Maartense regering vraagt twee weken de tijd om hiervoor een plan uit te werken.

Sarah Wescot-Williams over de begroting


Met een verwachte economische groei van één procent vindt het Cft acht procent groei van de inkomsten in vergelijking met vorig jaar nog net realistisch. Cft-voorzitter Age Bakker begrijpt dat het land dienstverlening wil aanbieden van een bepaalde kwaliteit, maar “het budget verhogen met ongeveer 15 procent is een grote uitdaging voor de overheid die te maken heeft met een complex inkomenspatroon, veroorzaakt door afwisseld hoge en lage toeristische seizoenen.” Het Cft verwacht groei aan de inkomenskant, ondermeer door verbeterde belastinginning.

Bakker had lof voor minister van Financiën Roland Tuitt die “zeer goed werk” heeft verricht bij het in beeld brengen van de verplichtingen en de uitgaven.

Door: Andrew Dick